1 /
9

Od města k okresu

Příčiny rychlého rozvoje města Blatné v druhé polovině 19. století, které se stalo v roce 1868 sídlem okresního hejtmanství, spatřujeme v mnoha, někdy i nahodilých, událostech. Některé jsou přímo katastrofické jako požár v roce 1834. Tehdy shořelo 118 domů přímo v centru města, včetně radnice a zvonice. Kostel byl zachráněn díky neohroženosti místních obyvatel. Požár vytvořil volné plochy, které mohly být přestavěny do moderního slohu, a tak můžeme obdivovat neogotickou zvonici (1836), empírový dům a další klasicistní stavby na náměstí a radnici, která se po svém dostavění v roce 1868 stala sídlem okresního hejtmanství, soudu, berního úřadu a rady města Blatné.

Ke sjednocení okresní správy do jednoho centra došlo až po roce 1866, kdy Habsburská monarchie prohrála válku s početně slabším Pruskem. Jedna z příčin prohry tkvěla ve výzbroji Pruské armády, která disponovala novými puškami, zadovkami, nabíjenými zezadu, jako je např. Remington Ilion 1864. Nebyly tak přesné, avšak zdvojnásobily rychlost palby, čímž byla vyvážena početní výhoda nepřítele využívajícího útok na bodáky. Prohra zapříčinila rozsáhlé reformy, jako již zmíněné sjednocení okresní správy. O tento post okresního města soupeřila s Blatnou Březnice, avšak právě Blatná mohla nabídnout nově postavenou budovu, a tak se stala centrem okresu až do roku 1960.

Aktivizovalo se i samo měšťanstvo, které se zapojilo do veřejného dění a kulturního života. Nejprve se v roce 1851 podařilo založit spolek divadelních ochotníků. V roce 1861 se Josef Martinovský vrhl do přípravy opery „Marie, dcera pluku“, a tím povzbudil u některých obyvatel také vášeň pro zpěv. O rok později byl založen zpěvácký spolek Úslavan. Významným spolkem byla i tělocvičná jednota Sokol založená v roce 1885.

Všechny tyto spolky se účastnily veřejného života obdobně jako učitelé a žáci blatenské školy. Stará budova školy z roku 1871 již pro výuku nevyhovovala, a tak bylo v roce 1901 rozhodnuto o stavbě nové. Ta byla realizována stavitelem Karlem Nekvasilem v letech 1902 až 1904 dle návrhu Karla Fialy. Na její stavbu přispěla celá obec nejen finančně, ale zejména svou prací. Dodnes je jednou z nejvýraznějších dominant města.