1 /
6

Němci, Američané a Rusové

Přes německou propagandu v rádiích, kinech a novinách věděli v roce 1945 mnozí o porážkách kdysi nepřemožitelné německé armády. Konec války byl již na spadnutí. Dalším důkazem byli němečtí uprchlíci, kteří utíkali z východu před Rudou armádou. Mnozí z nich byli ubytovaní v základní škole J. A. Komenského nebo v soukromých domech na Blatensku.

V Blatné propuklo povstání 5. května a při příjezdu Američanů začal hotový hon na konfidenty a Vlajkaře. Největší povyk vzbudilo zatčení Baráka a Schleisse, kteří byli dovedeni v řetězech. Dav se je chystal lynčovat, avšak v té chvíli zasáhli Američané, kteří je pomohli deportovat do vězení pod budovou hejtmanství.

6. května 1945 přijeli do Blatné Američané a část jejich armády se nastěhovala do základní školy, do budovy sokolovny a po domech blatenských obyvatel. Následující den zachytili volání o pomoc z Rožmitálu pod Třemšínem, ale demarkační čára byla jasně stanovena mezi města Lnáře a Blatnou. Američané proto vyslali jen průzkumné oddíly po trase přes Starý Smolivec, Rožmitál pod Třemšínem, Březnici a Příbram, aby odváděli německé zajatce do sběrných táborů ve své okupační zóně. Velké překvapení pro Američany a Čechy představovaly rusky mluvící jednotky v německých uniformách. Byla to Ruská osvobozenecká armáda (ROA) generála Vlasova, jejíž část se utábořila v prostoru Hajan a Lnář.

9. května se začala stahovat německá armáda a ROA z Prahy před postupující Rudou armádou. Neboť v Praze byly tyto dva armádní celky na nepřátelských stranách, docházelo na ústupové trase v prostoru Příbrami a Březnice ke střetům i s pomocí těžké techniky. Američané proto rozhodli, že ROA pojede po trase přes Rožmitál do Lnář a Němci přes Milín a Mirotice do Blatné. Teprve 10. května dorazily průzkumné oddíly Rudé armády do Blatné a o den později hlavní front obsadil hranici demarkační čáry. K poslednímu střetu došlo 12. května u Milína.

Ačkoliv ROA přispěla velkou měrou k vítězství Pražského povstání, byla Rudou armádou považována za zrádce a nepřátele. Američané je proto nakonec 12. května předali do rukou Rusů. Generál Vlasov a Buňačenko byli zatčeni na hrázi rybníka blízko Lnář. Mnozí z vojáků ROA byli popraveni v blízkém okolí Lnář a Tábora nebo odvezeni na Sibiř.