1 /
4

Umělá industrializace

Společně se zánikem malých živnostníků po roce 1948, docházelo k zavádění nových podniků do města Blatné, které až do roku 1960 bylo okresním městem. Běžné podniky jako bylo růžařství Jana Böhma, rybářství nebo kamenolomy se centralizovaly a pokračovaly ve své činnosti, často dokonce se stejným personálním obsazením.

Změnu představoval podnik České závody motocyklové. Díky požáru staré výrobní haly vystavěly novou, kde od roku 1960 začaly vyrábět součástky na motorku ČZ 125 a 150 nebo na skútr ČZ 150 přezdívaný prase podle typického zvuku. Po roce 1989 byl tento podnik zakoupen firmou DURA.

Dalším podnikem byl DŘEVOKOV sdružující všechny drobné řemeslníky od roku 1950. Zpočátku vyráběli předsíňové stěny a v roce 1952 po inkorporaci RESONETU se jejich výroba rozšířila na elektrické hudební nástroje. V roce 1964 začali vyrábět systém bran pro zemědělskou činnost.

Nejvýznamnějším podnikem byla pravděpodobně Tesla, která přesídlila do Blatné v roce 1958. Město předalo budovy Základní odborné školy závodu, aby zde vytvořil výrobnu drobné elektroniky. V roce 1961 sem přešla výroba odporů. Od roku 1967 se začaly vyrábět fotoodpory, které se jako součástky kamery kosmonauta S. Jähna dostaly až do vesmíru. Roku 1982 zde pracovalo 1195 zaměstnanců, z nichž 69 % byly ženy.

Z živočišné výroby je nutné zmínit mlékárny, které od roku 1956 produkovaly sýr AKAVI a od roku 1967 JADEL a Holandský sýr. V roce 1972 se na Blatnou přestěhovala firma MYKOPRODUKTA zaměřující se na pěstování hub. K tomuto účelu jí byly předány pozemky bývalého růžařství Jana Böhma.

Z tohoto zprůmyslnění Blatné plynulo nejen bohatství, ale i potřeba pracovní síly a ubytovacích prostor, což měly vyřešit panelové domy. V Blatné započala výstavba domů v roce 1959 a pokračovala až do konce 80. let. Nejprve byl zastavěn prostor mezi ulicí B. Němcové a Čechovou, kde se nacházely jen polnosti. Od roku 1984 pokračovala výstavba panelových domů Nad Lomnicí, čímž bylo narušeno náměstí. Tímto se částečně vyřešila bytová otázka v Blatné, neboť populace vzrostla v druhé pol. 20. stol. o 3 000 obyvatel.