1 /
25

Archeolog Josef Siblík

Josef Siblík se narodil 19. března 1863 v Mladém Smolivci jako druhorozený syn v mlynářské rodině Jakuba Siblíka. Přesto z něj vyrostla přední osobnost muzea v Blatné a významný občan města.

Svou kariéru učitele zahájil v roce 1883 v Záboří, odkud byl po roce přeložen do Tochovic. Zde poznal svou manželku Růženu Hykešovou, se kterou měl čtyři děti, Marii, Růženku, Annu a nejmladšího Josefa. V roce 1891 odešel na měšťanskou školu do Blatné a roku 1913 se stal jejím ředitelem. Během těchto let sbíral historické a archeologické prameny z celého kraje. Spolupracoval s místním historiografem Msg. Janem Pavlem Hillem a učitelem Františkem Hykešem, který jeho nálezy kreslil.

V roce 1904 dokončil pečlivou metodickou přípravu a pustil se do archeologického průzkumu v terénu. První zkoumanou lokalitou byli Kocelovice, kde se mu podařilo odkrýt mohyly z doby hradištní. Další objevy následovaly v Dobšicích, Chlumu, Hradišti a u Bezdědovic. Dokázal, že kraj Blatenska byl osídlen již v době železné, v 8. stol. př.n.l.

Jakožto jmenovaný dopisující člen Archeologického sboru Musea království českého navrhl v roce 1911 založit muzeum v Blatné, aby tak ochránil pamětihodné sbírky roztroušené mezi obyvateli Blatenska. Tento jeho plán musel čekat celých deset let až do roku 1922, kdy vzniklo Okresní muzeum v Blatné. Jeho správcem se nemohl stát nikdo jiný než Josef Siblík. Zemřel uprostřed práce 11. dubna 1931.