1 /
2

Blatná v 21. století

Rok 1989 byl bouřlivý pro celé Československo. Obyvatelstvo se postupně dozvídalo o neúspěších v průmyslu, velikosti armády a dalších chybách KSČ. Navíc se politický aparát zmítal v nerozhodnosti, kterou do satelitů SSSR zasel Michail Gorbačov v podobě otevřenosti a přestavby pod taktovkou totalitního režimu. Na Palachův týden ještě v Blatné mnozí nezareagovali, avšak na demonstraci 17. listopadu již ano.

O den později vyslechli zprávy Hlasu Ameriky manželé Rohovi, kteří se ihned šli poradit s Malinovými, jak budou postupovat dál. Všichni se pak sešli u Rohových, aby sepsali petici a rozšířili ji na ekonomce. Tak vznikl základ Občanského fóra v Blatné. Následně proběhly další schůzky v bytě manželů Rohových. Daniel Lexa nosil petice do zbrojovky a Zdeněk Malina, Vladislav Mašín a Jiří Veselý do Tesly. Tím byli informováni i zaměstnanci místních závodů. Na střední ekonomické škole byla petice učitelů vedením školy odmítnuta a jména aktérů ihned nahlášena na OV KSČ. Zlom přišel teprve 24. listopadu, kdy manželé Rohovi přivezli videokazetu, která ukazovala zásah na Národní třídě. Tím přesvědčili i váhavé. Dne 25. listopadu Blatenské Občanské fórum uspořádalo veřejné posezení v sále U Bílého lva. Přišlo tolik lidí, že zaplnili nejen celou budovu, ale i přilehlé náměstí. Dokonce přišel i starosta města a člen KSČ Václav Křivanec, aby se zapojil do diskusí. Další setkání proběhlo v sokolovně 9. prosince.

Za významnou událost polistopadové doby lze brát dozajista návštěvu prezidenta Václava Havla 29. května 1990 i navrácení původních jmen ulicím - třída Klementa Gottwalda byla přejmenována na J. P. Koubka, Rudé armády na T. G. Masaryka či Leninovo nábřeží na ulici Na Příkopech. Paradoxně největšího povzbuzení v rozvoji se město dočkalo po katastrofě, která ji postihla v roce 2002 v podobě ničivé povodně. Byly zničeny mosty a mnohé budovy poblíž Zavišínského potoka, ale také se dostalo peněz a energie na rekonstrukce a přestavby.

21. století bylo poznamenáno proměnou. Nejprve vzniklo Centrum kultury a vzdělávání Blatná, které dopomohlo k rozvoji kina, divadla, klubu přátel hudby, knihovny, informačního centra či komunitního centra a muzea, jež začalo roku 2014 s modernizací do dnešní podoby. Ve městě se zformovala skupina politicky aktivních občanů pod názvem hnutí ROVNĚ, které vyhrálo obecní volby a nahradilo tak stávající politickou reprezentaci.