1 /
14

Od městečka k městu

Nastartovaná dynamika rozvoje městečka Blatná započatá na konci 15. stol. se nezastavila ani ve století následujícím, kdy se na Blatné vystřídali Šternberkové, Rozdražovští a Lobkovicové. Zvýšené sebevědomí obce je patrné například ve sporu se Zdeňkem ze Šternberka, který musel v roce 1563 napravit chybný prodej potoka do Buzic, který náležel do vlastnictví městečka. Majetky Blatné se v roce 1554 ještě rozšířily o lázně, které do té doby přináležely k zámku. Bohužel Šternberkové nezastávali úřad v blízkosti krále, a proto nebylo tolik příležitostí získat vyšší privilegia z rukou panovníka jako za Rožmitálů.

Změna přišla teprve v roce 1577 s nástupem polské šlechty pánů z Rozdražova, která se od počátku stavěla do pozice konkurenta a suverénního pána městečka. Díky brzké smrti Jana z Rozdražova v roce 1585 se naskytla příležitost rozšířit své statky i práva, a to prostřednictvím dvou správců sirotčího majetku nezletilého Václava z Rozdražova. Nejprve Kryštof starší z Lobkovic potvrdil v roce 1589 koupi rybníka Vdoveček a po jeho smrti druhý správce Oldřich Felix z Lobkovic potvrdil v roce 1595 další nákupy rybníků Hodáně a Bestrev. Kýžený vrchol proměny městečka na město přišel o několik let později v roce 1601. Na přímluvu komorníka císaře Oldřicha Felixe z Lobkovic obdržela Blatná městské právo z rukou císaře Rudolfa II. I zde byl patrný ekonomický zájem správců, kteří v sirotčím majetku viděli příslib peněz získaných za práva pro poddanské městečko. Oproti tomu za vlády Rozdražovských jsou nám známy pouze dvě listiny z 80. let 17. století, což bylo pravděpodobně zapříčiněno bohatstvím tohoto rodu, který se stavěl k městečku převážně jako k poddanému. Proto prvním krokem Václava z Rozdražova po nabytí plnoletosti bylo zakoupení domu naproti radnice v roce 1604 a jeho proměnění na panský hostinec. Tím vytvořil konkurenci v šenkování cizích piv v centru města Blatné. V témže roce omezil práva města nově vydanými instrukcemi, kde byla zdůrazněna jeho role jako pána na Blatné a katolická víra jako jediná přípustná. Definitivní konec hospodářskému rozvoji městečka učinila třicetiletá válka.