1 /
12

Století Serenyi de Kiss

18. stol. v Blatné lze bez nadsázky označit jako století uherského rodu Serenyi de Kiss. Město se stalo jejich majetkem již v roce 1695, avšak pravý rozkvět nastal po roce 1718, kdy se mladý Karel Josef Serenyi oženil s Marií Alžbětou z Valdštejna. Nejprve byl v roce 1722 na Blatnou pozván Jakub Spineti z Příbrami, aby postavil novou barokní zvonici. Následně roku 1726 Johann Hoffmann vytvořil dominantu dnešního náměstí - Mariánský sloup, aby tak byla utvrzena katolická víra v obci. Všechny volně stojící sochy světců v Blatné byly vytvořeny na zakázku Sereniyů. Dochoval se však pouze sv. Prokop (1732), sv. Václav (1756) a sv. Florián (1766). V roce 1744 nechala Marie Alžběta vytvořit hlavní a dva boční oltáře do kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Při této tvorbě nezapomínali Serenyiové ani na sebe, a proto již v roce 1756 byla věž osazena jejich aliančním erbem Serenyiovsko-Valdštejnským. Obdobný erb najdeme na hlavním oltáři nebo také na Mariánském sloupu. Jejich trvalá stopa je patrná také na náhrobcích, které jsou dnes osazeny ve zdi kněžiště blatenského kostela. Na hlavním oltáři se navíc objevili světci Josef a Alžběta Durynská, podle nichž byli oba manželé křtění.

Výrazným stavebním počinem rodu v letech 1747 až 1752 byl kostel sv. Jana Křtitele v Paštikách. Nejprve byl návrh zadán Johannu Hoffmannovi, ale ten na počátku stavby zemřel. Proto byl osloven známý stavitel Kilián Ignác Dientzenhofer, který postavil kostel ve slohu dynamického baroka. Dále se zasloužili o barokní přestavbu budovy děkanství v roce 1713, severovýchodního křídla zámku v roce 1767 nebo také postavení myslivny či zahradního domku v zámeckém parku.

Jelikož se město Blatná topilo neustále v dluzích, zprostila Marie Alžběta své poddané v roce 1747 od starších platů a povinností a vyměřila jim nové. Pečovala také o mládež, a neboť byla stará škola ve špatném stavu, zakoupila dům Kocábovský (dnes na ulici J. P. Koubka č.p. 4) a proměnila jej ve školu. Karel Josef Sereniy zemřel v roce 1742, jeho manželka Marie Alžběta až roku 1787. Oba jsou pohřbeni v blatenském kostele.